Blogger Widgets

Rabu, 13 November 2013

Galau? anda dapat menemukannya di dalam al qur'an

JIKA 'GALAU' TEMUKAN JAWABANNYA DI ALQU'AN 

KENAPA AKU DIUJI?

Surah al ankabut ayat 2-3
Apakah manusia mengira bahwa dia dibiarkan (saja) mengatakan: “Kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji lagi?
Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka , maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta.

KENAPA AKU TIDAK MENDAPATKAN APA YANG AKU IDAM-IDAMKAN? Surah Al Baqarah ayat 216
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui

KENAPA UJIAN SEBERAT INI?

Surah Al Baqarah 286
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya

RASA FRUSTASI?

Surah Al Imron ayat 139
Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajadnya), jika kamu orang-orang yang beriman

BAGAIMANA AKU MENGHADAPINYA?

Surah Al Imron ayat 200
Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (diperbatasan negrimu) dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
Surah Al Baqarah ayat 45
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’

APA YANG KUDAPATA DARI SEMUA INI?

Surah At Taubah ayat 111
Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu’min, diri dan harta dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka.

KEPADA SIAPA AKU BERHARAP?

Surah Attaubah ayat 129
Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Ilah selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal

AKU TAK DAPAT BERTAHAN LAGI!!!

Surah Yusuf ayat 87
Dan Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.


#fadly latief